Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce 718/2 w miejscowości Przechlewo
Minął termin składania ofert
2023-12-07 10:20:00
Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo
Minął termin składania ofert
2023-03-31 10:25:00
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina z podziałem na części”
Minął termin składania ofert
2022-11-29 15:25:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo
Minął termin składania ofert
2022-11-25 12:30:00
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz Granty PGR z podziałem na części”
Minął termin składania ofert
2022-11-17 13:10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
Minął termin składania ofert
2022-11-08 11:42:34
Doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Przechlewo, Nowa Wieś i Pawłówko
Minął termin składania ofert
2022-09-13 12:40:00
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo etap I
Minął termin składania ofert
2022-09-08 11:15:00
Dostawa wraz z montażem urządzeń do hydroforni w ramach zadania pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Miroszewo
Minął termin składania ofert
2022-08-31 13:50:00
Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku i małej architektury w ramach zadania pn.: Budowa skateparku w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2022-08-19 11:55:00
Budowa skateparku w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2022-07-21 13:35:00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przechlewo - renowacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Słonecznej
Minął termin składania ofert
2022-06-28 14:10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na działce nr 674/2 w miejscowości Przechlewo
Minął termin składania ofert
2022-06-13 14:35:00
Budowa skateparku w Przechlewie - unieważniony
Minął termin składania ofert
2022-06-03 12:55:00
Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z wyposażeniem - oferty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2022-04-14 12:10:00
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2022-04-14 11:20:00
„Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2022-04-11 11:45:00
Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z wyposażeniem
Minął termin składania ofert
2022-03-24 15:50:00
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2022-03-24 14:55:00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miroszewie
Minął termin składania ofert
2022-01-14 13:15:00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przechlewo ulica Człuchowska i Polna – etap I rurociąg tłoczny
Minął termin składania ofert
2021-12-20 13:12:03
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Miroszewo
Minął termin składania ofert
2021-11-16 14:15:00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przechlewo ulica Człuchowska i Polna – etap I
Minął termin składania ofert
2021-11-16 14:10:00
Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-10-19 15:20:00
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-09-01 13:40:00
Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-07-29 15:05:00
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie"
Minął termin składania ofert
2021-07-27 15:55:00
Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-07-20 15:55:00
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: budowa budynku remizy OSP w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-06-01 15:10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad następującymi zadaniami: przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie, modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy, modernizacja ogrodzenia oraz rozbiórka budynku
Minął termin składania ofert
2021-05-25 15:05:00
Budowa budynku remizy OSP w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-05-18 16:10:00
Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-05-12 09:10:00
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad następującymi zadaniami: przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie, modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy, modernizacja ogrodzenia oraz rozbiórka budynku”
Minął termin składania ofert
2021-05-11 14:40:00
Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-05-07 10:15:00
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie
Minął termin składania ofert
2021-04-14 13:50:00
Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-04-12 13:00:00
Rozbiórka budynku gospodarczego i garaży znajdujących się na działce nr 560/52 Obręb Przechlewo
Minął termin składania ofert
2021-03-31 14:30:00
„Zakup i dostawa materiałów budowlanych do remontów dróg, chodników i placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo”
Minął termin składania ofert
2021-03-19 14:30:00
Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie
Minął termin składania ofert
2021-02-16 14:15:00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przechlewo
Minął termin składania ofert
2021-02-04 14:40:00