Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Interpelacje i zapytania radnych

Dz.U.2020.poz..713 t.j. ze zm. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 24. ust. 3,4,5,6,7

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
 
4.Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
 
5.Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym   stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 
6.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w   terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
 
7.Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób  zwyczajowo przyjęty.
 

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
2024 rok 2024-01-16 11:20:25
2023 rok 2023-04-06 11:08:46
2021 rok 2021-04-09 12:20:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Bazanowicz

Data wytworzenia:
21 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Mariola Bazanowicz

Data publikacji:
21 sty 2021, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariola Bazanowicz

Data aktualizacji:
13 kwi 2021, godz. 14:15