Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

aktualne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.11.1.2024.BW z dnia 4 lipca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-07-04 11:44:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.10.1.2024.BW z dnia 2 lipca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-07-02 16:59:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.9.1.2024.BW z dnia 27 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-06-27 15:25:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.8.1.2024.BW z dnia 27 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-06-27 07:54:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.7.4.2024.BW z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-06-18 16:33:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6730.20.10.2024.BW z dnia 14 czerwca 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustalenie warunków zabudowy 2024-06-14 14:50:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6730.28.8.2024.BW z dnia 13 czerwiec 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustalenie warunków zabudowy 2024-06-13 12:46:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.7.1.2024.BW z dnia 5 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-06-06 09:51:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.6.6.2024.BW z dnia 29 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-06-03 07:51:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6730.18.8.2024.BW z dnia 23 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustalenie warunków zabudowy 2024-05-23 15:27:54
Informacja o zasilaniu pól nawozem organicznym w obrębie Płaszczyca - (artykuł stracił ważność) 2024-05-16 09:20:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6730.20.7.2024.BW z dnia 14 maja 2024 r. o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2024-05-14 16:34:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.4.7.2024.BW z dnia 8 maja 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-05-08 12:16:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6730.13.8.2024.BW z dnia 26 kwietnia 2024 r.o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustalenie warunków zabudowy 2024-04-26 14:50:07
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2024-04-25 13:59:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.5.7.2024.BW z dnia 25 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-04-25 10:20:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.3.7.2024.BW z dnia 25 kwietnia 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-04-25 09:47:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.2.6.2024.BW z dnia 29 marca 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-03-29 08:44:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6733.1.7.2024.BW z dnia 25 marca 2024 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-03-25 10:43:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo Nr RRP.PP.6720.1.1.2024.DS z dnia 1 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego 2024-03-01 14:57:30
Komunikat Starosty Człuchowskiego o obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych 2024-02-26 09:06:43
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Grańsku nr GD.RUZ.4210.110.2023.4.AG z dnia 15 stycznia 2024 r. w przedmiocie wygaszenia decyzji oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 2024-01-16 16:12:58
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego 2024-01-10 07:20:12
Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości lub ich części oraz zmiany nazwy miejscowości w Gminie Przechlewo 2024-01-05 09:21:12
Informacja o dodatkowym polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie "Darzbór" 2024-01-04 07:38:15
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-12-29 11:08:46
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021– 2027 2023-12-14 21:43:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo nr RRP.OŚ.6344.9.2023.MO z dnia 7 grudnia 2023 r. dot. projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przechlewo oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przechlewo na 2024 rok 2023-12-07 13:48:37
Informacja o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Darzbór" 2023-11-08 08:10:24
Informacja o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Oszczep" 2023-10-25 07:59:24
Informacja o polowaniach zbiorowych - Nadleśnictwo Czarne 2023-10-23 09:31:31
Informacja o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Głuszec" 2023-10-17 09:18:53
Informacja o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Lasy" 2023-10-06 12:38:14
Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o naborze na Partnera projektu do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przedszkolnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. 2023-08-22 15:49:04
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Przechlewo - (artykuł stracił ważność) 2023-07-25 06:54:36
Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2023-06-14 12:02:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przechlewo oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przechlewo na 2023 rok 2023-01-13 14:41:16
Informacja Koła Łowieckiego "Darzbór" o polowaniach dewizowych 2022-12-30 13:58:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-12-27 10:42:25
Harmonogram polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023 2022-11-09 15:39:44
Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-03 11:18:10
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 2022-09-16 12:50:54
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku 2022-05-05 13:43:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku: podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Słupi PLH220052, Nowa Brda PLH220078 2022-04-12 12:32:07
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 14.10.2021 r. na wniosek Nr INiZP.613.49.2021.GS z dnia 12.10.2021 r. Zarządu Powiatu Człuchowskiego al. Wojska Polskiego 1 77- 300 Człuchów postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie z pasa drogi powiatowej DP 2509G m. Jarzębnik (działka Nr 534/1 Obręb 006-Nowa Wieś) - (artykuł stracił ważność) 2021-11-04 15:14:19
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 14.10.2021 r. postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Człuchowskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi powiatowej DP nr 2515G odc. skrzyżowanie DP 2505G-Szczytno (dz. Nr: 521/2 obręb 0003-Lisewo) - (artykuł stracił ważność) 2021-10-20 11:35:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Przechlewo o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr RRP.PP.6721.1.2.2021.DS z dnia 15 października 2021 r. 2021-10-15 11:28:20
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 16.09.2021 r. postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Pastelowe 3 i 3A ul. Pastelowa 3 77-320 Przechlewo w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku Topola kanadyjska z działki Nr 1417/2 Obręb Przechlewo Gmina Przechlewo - (artykuł stracił ważność) 2021-09-17 11:50:54
Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku nr GD.RUZ.4210.100.3.2021.AG z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-08-31 16:24:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Stoltmann

Data wytworzenia:
18 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Wojciech Stoltmann

Data publikacji:
18 sty 2021, godz. 15:22

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Stoltmann

Data aktualizacji:
18 sty 2021, godz. 15:22