Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 122/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Przechlewo" 2024-07-18 12:53:17
Zarządzenie Nr 121/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Budowa Przedszkola oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Sąpolnie oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Przechlewie 2024-07-18 12:49:46
ZARZĄDZENIE NR 120/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 15 lipca2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-07-16 12:59:32
ZARZĄDZENIE NR 119/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przechlewo w drodze przetargu 2024-07-12 11:48:12
ZARZĄDZENIE NR 118/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2024-07-11 09:43:01
Zarządzenie Nr 117/2024 Wójta Gminy zechlewo w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących zasoby Gminy Przechlewo oraz wysokości opłat za ich zajęcie 2024-07-08 11:45:17
Zarządzenie Nr 116/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Gminy Przechlewo funkcji organu doradczego w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rzeczenica 2024-06-27 15:11:06
Zarządzenie Nr 115/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Budowa Przedszkola oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Sąpolnie oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Przechlewie" 2024-06-26 10:29:28
ZARZĄDZENIE NR 114/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-06-27 10:53:23
Zarządzenie Nr 113/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Przechlewo" 2024-06-25 16:17:33
Zarządzenie Nr 112/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 929/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo 2024-06-25 12:28:53
ZARZĄDZENIE NR 110/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2024-06-21 08:34:24
ZARZĄDZENIE NR 109/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przechlewie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2024-06-20 10:28:50
ZARZĄDZENIE NR 107/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 310/2 obręb Pawłówko będąca własnością Gminy Przechlewo 2024-06-14 12:24:41
Zarządzenie Nr 106A WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 07.06.2024 roku w sprawie przekazania do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie realizacji projektu pn. „ Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Przechlewo” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 2024-07-12 13:20:11
ZARZĄDZENIE NR 106/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-06-10 11:26:15
ZARZĄDZENIE NR 105/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 2024-06-13 14:05:43
ZARZĄDZENIE NR 104/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie 2024-06-13 15:02:52
ZARZĄDZENIE NR 102/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-06-04 13:53:39
ZARZĄDZENIE NR 101/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich 2024-05-28 08:06:37
Zarządzenie Nr 100/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Wykonanie termomodernizacji oraz nowej elewacji budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie”. 2024-06-13 15:02:38
ZARZĄDZENIE NR 99/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2024-05-21 08:30:48
ZARZĄDZENIE NR 98/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2024-05-21 08:29:48
ZARZĄDZENIE NR 97/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2024-05-21 08:28:45
ZARZĄDZENIE NR 96/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2024-05-21 08:27:42
ZARZĄDZENIE NR 95/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2024-05-21 08:26:43
ZARZĄDZENIE NR 94/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-05-23 11:13:30
ZARZĄDZENIE NR 90/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2024-05-17 10:27:23
ZARZĄDZENIE NR 89/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Przechlewo 2024-06-13 13:33:50
ZARZĄDZENIE NR 87/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-05-14 09:04:17
Zarządzenie Nr 86/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Przechlewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 5.700.000,00 zł ” 2024-05-06 10:53:50
Zarządzenie Nr 85/2024 Wójta GminyPrzechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Wykonanie termomodernizacji oraz nowej elewacji budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie” 2024-05-06 10:47:41
ZARZĄDZENIE NR 84/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-06-13 13:07:51
ZarządzenieNr 83/2024 Wójta Gminy Przechlewow sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz jej użytkownika wieczystego 2024-04-30 10:52:33
ZARZĄDZENIE NR 82/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-04-26 10:45:13
ZARZĄDZENIE NR 81/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2024 2024-04-19 13:36:35
ZARZĄDZENIE NR 80/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-04-17 13:41:41
ZARZĄDZENIE NR 79/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2024-04-15 14:06:18
Zarządzenie nr 78/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie 2024-04-10 13:17:36
Zarządzenie nr 77/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmiany WPF na lata 2024-2038 2024-04-05 14:19:24
Zarządzenie Nr 76/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2024-04-04 12:55:59
Zarządzenie Nr 75/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2024-04-04 12:30:26
Zarządzenie Nr 74/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2024-04-04 11:28:35
Zarządzenie Nr 73/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2024 2024-04-04 11:24:28
ZARZĄDZENIE NR 72/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przechlewo za 2023r 2024-04-02 14:44:21
ZARZĄDZENIE NR 71/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2024-04-02 10:37:25
ZARZĄDZENIE NR 70/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-04-04 14:04:40
Zarządzenie Nr 69/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2024-03-26 08:58:37
Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2024-03-25 14:11:09
ZARZĄDZENIE NR 67/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Przechlewie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. 2024-03-22 12:02:27
Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2024-03-20 13:49:22
ZARZĄDZENIE NR 65/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 802 obręb Przechlewo będącej własnością Gminy Przechlewo 2024-06-13 12:58:38
Zarządzenie Nr 64/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie powołania Lokalnego Administratora Systemu ( LAS) 2024-06-13 12:48:52
ZARZĄDZENIE NR 63/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-03-18 11:37:59
ZARZĄDZENIE NR 62/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przechlewie 2024-03-20 10:55:41
Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2024-03-18 08:40:20
ZARZĄDZENIE NR 60/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2024. 2024-03-12 14:41:15
ZARZĄDZENIE NR 59/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 886 obręb Sąpolno będącej własnością Gminy Przechlewo 2024-03-18 09:51:17
ZARZĄDZENIE NR 58/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2024-03-12 08:48:59
ZARZĄDZENIE NR 57/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2024-03-12 08:48:21
ZARZĄDZENIE NR 56/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-03-07 12:51:07
Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2024-03-06 15:14:43
Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania " Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030 2024-06-13 12:35:08
Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie 2024-06-13 12:37:30
ZARZĄDZENIE NR 52/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku osłonowego, ustalania prawa do tego dodatku i zatwierdzania informacji o przyznaniu dodatku dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2024-03-01 11:21:07
ZARZĄDZENIE NR 51/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku osłonowego, ustalania prawa do tego dodatku, wydawania rozstrzygnięć w sprawie dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2024-03-01 11:20:26
ZARZĄDZENIE NR 50/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku osłonowego, ustalania prawa do tego dodatku, zatwierdzania informacji o przyznaniu dodatku oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2024-03-01 11:19:44
ZARZĄDZENIE NR 49/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-02-28 13:27:41
ZARZĄDZENIE NR 48/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2023 i sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok 2024-02-28 13:26:58
ZARZĄDZENIE NR 47/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przechlewo w drodze przetargu 2024-02-26 08:53:25
ZARZĄDZENIE NR 46/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 lutego 2024r. zmieniające Zarządzenia Nr 929/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo 2024-02-27 10:23:27
Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Przechlewo zmieniające Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie określenia wzoru wniosków o sprzedaż prawa własności gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 2024-02-21 08:34:28
ZARZĄDZENIE NR 44/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przechlewo za 2023 r. 2024-02-20 13:25:48
ZARZĄDZENIE NR 43/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wyborów i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Przechlewo wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-02-20 09:06:06
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Przechlewie do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2024-02-20 09:05:19
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Przechlewie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. 2024-02-20 09:04:03
ZARZĄDZENIE NR 40/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-02-20 09:02:51
ZARZĄDZENIE NR 39/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2024-02-20 08:55:29
ZARZĄDZENIE NR 38/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych w 2024 roku 2024-02-19 13:53:27
ZARZĄDZENIE NR 37/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-02-15 14:36:12
ZARZĄDZENIE NR 36/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej " Gryf Pomorski" w Sąpolnie 2024-02-22 08:33:58
ZARZĄDZENIE NR 35/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 2024-02-05 15:00:51
ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-02-02 14:18:27
ZARZĄDZENIE NR 33/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” 2024-02-22 08:10:19
ZARZĄDZENIE NR 32/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego 2024-02-22 08:09:41
ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2024-02-22 08:09:03
ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2024-02-22 08:08:25
ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do przekazywania do biur informacji gospodarczych informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 2024-02-22 08:07:38
ZARZĄDZENIE NR 28/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2024-02-22 08:06:48
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2024-02-22 08:06:06
ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2024-02-22 08:05:24
Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o sprzedaż prawa własności gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 2024-02-05 08:27:07
ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2024-02-22 08:30:00
ZARZĄDZENIE NR 23/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-02-02 08:39:26
ZARZĄDZENIE NR 22/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-01-25 12:59:58
Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2024-01-19 10:36:22
Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2024-01-19 10:11:25
ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Przechlewo w 2024 r. 2024-02-22 08:19:07
ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie worowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przechlewie 2024-02-22 08:36:49
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przechlewo 2024-01-25 11:56:24
Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru partnera do wspólnego przygotowania w perspektywie 2021–2027 projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych dla których Gmina Przechlewo pełni funkcję organu prowadzącego 2024-01-15 11:59:07
ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewi 2024-01-15 11:33:25
ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-01-15 11:32:34
ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2024-01-11 11:30:01
ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2024-01-10 15:07:45
Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2024 2024-01-10 11:17:48
ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 8 stycznia 2024r. zmieniające Zarządzenie nr 896/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 października w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 2024-01-08 12:57:15
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” 2024-01-15 11:31:44
ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego 2024-01-15 11:31:07
ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2024-01-15 11:30:25
ZARZĄDZENIE NR 6/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2024-01-15 11:29:40
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do przekazywania do biur informacji gospodarczych informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 2024-01-15 11:28:32
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2024-01-15 11:27:24
ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2024-01-15 11:26:45
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2024-01-15 11:26:08
Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przechlewo do zaciągania zobowiązań 2024-01-02 11:13:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Galas

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Galas

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Galas

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 10:54