Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 910/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Przechlewo, oraz ustalenia trybu jej działania i zasad oceny złożonych wniosków 2024-06-13 15:28:43
ZARZĄDZENIE NR 930/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2024-01-15 11:22:04
ZARZĄDZENIE NR 929/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo 2023-12-29 10:45:12
ZARZĄDZENIE NR 928/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2024-01-05 13:01:37
ZARZĄDZENIE NR 927/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2024 2024-01-02 09:37:39
Zarządzenie nr 925/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla ZZO Nowy Dwór 2023-12-27 10:10:15
Zarządzenie nr 924/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2023 2023-12-27 11:45:23
Zarządzenie nr 923/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pn.: "Przecbudowa drogi gminnej nr 222011G na działce 718/2 w miejscowości Przchlewo" 2023-12-21 14:40:54
ZARZĄDZENIE NR 922/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 431 obręb Przechlewko będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-12-21 09:39:47
ZARZĄDZENIE NR 920/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 234/1 obręb Przechlewko będąca własnością Gminy Przechlewo 2024-01-15 12:08:13
Zarządzenie Nr 919/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Przechlewo 2024-01-09 13:48:00
Zarządzenie nr 918/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2023 2023-12-13 12:00:56
ZARZĄDZENIE Nr 917/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2024 2023-12-05 13:22:27
Zarządzenie Wójta Gminy Przechlewo nr 916/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2023-12-06 15:01:18
Zarządzenie nr 915/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych oraz stawek czynszu najmu socjalnego lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przechlewo 2023-11-30 12:43:18
Zarządzenie nr 914/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2023 2023-11-30 09:25:13
ZARZĄDZENIE NR 913/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-11-29 11:09:29
ZARZĄDZENIE NR 912/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 2023-11-29 10:46:09
ZARZĄDZENIE NR 911/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Przechlewo urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie Gminy Przechlewo 2023-12-20 12:58:46
ZARZĄDZENIE NR 909/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 903/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 listopada w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 173/13 obręb Przechlewo będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-11-27 12:46:08
ZARZĄDZENIE NR 908/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przechlewo w drodze przetargu 2023-11-27 08:38:20
ZARZĄDZENIE Nr 907/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz dla kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej 2023-11-24 13:32:30
ZARZĄDZENIE NR 906/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2023-11-22 07:57:34
Zarządzenie nr 905/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2023 2023-11-21 12:18:06
ZARZĄDZENIE NR 904/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 234/1 obręb Przechlewko będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-11-20 08:57:22
ZARZĄDZENIE NR 903/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 173/13 obręb Przechlewo będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-11-20 08:55:46
Zarządzenie nr 902/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) związanego z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Przechlewo 2023-11-21 12:15:59
Zarządzenie Nr 901/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Przechlewo na rok 2024 2023-11-08 13:30:32
Zarządzenie nr 900/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-11-08 13:10:55
Zarządzenie NR 899/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-11-07 11:24:06
Zarządzenie nr 898/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 października 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2023 2023-10-24 12:14:14
Zarządzenie nr 897/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 października 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2023 2023-10-19 13:36:45
ZARZĄDZENIE NR 896/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 2023-10-24 08:17:09
ZARZĄDZENIE NR 895/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 864/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2023-10-17 12:08:18
Zarządzenie nr 894/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 października 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2023 2023-10-17 10:59:40
Zarządzenie nr 893/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie uzyteczna w 2024 roku 2023-11-03 09:15:34
Zarządzenie nr 892/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych 2023-11-03 09:17:30
Zarządzenie nr 891/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 2023-10-03 14:25:53
Zarządzenie Nr 890/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo - finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nie stanowiących zasobu gminnego 2023-11-15 15:50:23
Zarządzenie Nr 889/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru partnera do wspólnego przygotowania w perspektywie 2021–2027 projektu edukacyjnego skierowanego do przedszkolaków oraz nauczycieli przedszkoli dla których Gmina Przechlewo pełni funkcję organu prowadzącego 2023-09-25 15:35:21
ZARZĄDZENIE NR 888/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 724/10 obręb Przechlewo będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-09-21 09:25:43
Zarządzenie nr 887/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 2023-11-03 08:25:02
ZARZĄDZENIE NR 886/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 14 września 2023 r. w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności 2024-06-18 10:17:22
Zarządzenie nr 885/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 września 2023 r. w sprawie 2023-11-03 08:28:35
Zarządzenie nr 884/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 września 2023 r. w sprawie 2023-11-03 08:28:00
Zarządzenie nr 883/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie 2023-09-15 10:19:11
Zarządzenie nr 882/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków podmiotów ubiegających się o dotację celową 2023-11-03 10:57:26
Zarządzenie nr 881/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 września 2023 r. w sprawie 2023-11-03 10:53:06
ZARZĄDZENIE NR 880/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2023-09-07 08:31:18
Zarządzenie nr 879/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie umorzenia wierzytelności przypadających Gminie Przechlewo- Zakład Gospodarki Komunalnej 2023-11-03 08:15:41
Zarządzenie nr 878/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie 2023-11-03 08:12:32
Zarządzenie Nr 877/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie 2023-09-04 13:58:15
Zarządzenie nr 876/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stnowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie 2023-11-03 08:09:39
Zarządzenie Nr 875/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Przechlewo 2023-08-29 12:28:22
Zarządzenie nr 874/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Przechlewo 2023-08-30 08:32:07
Zarządzenie Nr 873/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2023 2023-08-29 13:24:20
ZARZĄDZENIE NR 872/202 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2023-08-28 14:02:03
ZARZĄDZENIE NR 871/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przechlewo w drodze przetargu 2023-08-28 09:41:52
Zarządzenie nr 870/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie 2023-08-29 13:02:14
ZARZĄDZENIE NR 869/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wyborów i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Przechlewo wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-08-24 13:19:50
ZARZĄDZENIE NR 868/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-08-24 13:17:06
ZARZĄDZENIE NR 867/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Przechlewie do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2023-08-24 13:15:30
Zarządzenie Nr 866/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23.08.2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2023-08-24 13:14:08
ZARZĄDZENIE NR 865/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Przechlewo 2023-08-24 13:07:11
ZARZĄDZENIE NR 864/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2023-08-24 08:59:38
ZARZĄDZENIE NR 863/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki numer 688 i 689/2 obręb Przechlewo będące własnością Gminy Przechlewo 2023-08-21 12:39:31
ZARZĄDZENIE NR 862/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-08-16 13:44:32
ZARZĄDZENIE NR 861/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 100 obręb Przechlewko będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-08-09 07:58:01
ZARZĄDZENIE NR 860/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 125/1 obręb Dąbrowa będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-08-09 07:57:13
ZARZĄDZENIE Nr 859/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2023-08-04 12:04:52
Zarządzenie nr 857/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie 2023-08-01 12:37:36
ZARZĄDZENIE NR 858/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2023-07-31 14:18:10
Zarządzenie Nr 856/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-07-19 12:42:55
ZARZĄDZENIE NR 855/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 483/2 obręb Przechlewo będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-07-17 08:07:47
ZARZĄDZENIE NR 854/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-07-11 16:17:18
ZARZĄDZENIE NR 853/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2023-07-05 14:56:10
ZARZĄDZENIE NR 852/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2023-07-13 13:49:27
Zarządzenie Nr 851/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie 2023-11-03 10:41:11
Zarządzenie Nr 850/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-06-29 12:53:49
Zarządzenie Nr 849/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry decyzyjnej 2023-07-20 11:55:01
Zarządzenie nr 848/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie 2023-07-03 14:16:09
ZARZĄDZENIE NR 847/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. 2023-06-26 12:33:35
ZARZĄDZENIE NR 846/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Przechlewo. 2023-06-23 10:59:24
ZARZĄDZENIE NR 845/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 367/1 obręb Przechlewo będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-06-23 07:58:29
ZARZĄDZENIE NR 844/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2023-06-21 11:27:45
Zarządzenie nr 843/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2023-06-21 10:41:29
ZARZĄDZENIE NR 842/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-06-19 11:03:01
ZARZĄDZENIE NR 841/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2023-06-13 08:56:46
ZARZĄDZENIE NR 840/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-06-07 11:21:02
ZARZĄDZENIE NR 839/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przechlewo w drodze przetargu 2023-06-05 10:59:01
ZARZĄDZENIE NR 838/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 2023-05-31 14:22:09
ZARZĄDZENIE NR 837/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 2023-05-31 14:27:23
Zarządzenie nr 836/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Przechlewo za 2022 r. 2023-06-01 11:21:30
Zarządzenie nr 835/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-06-01 13:19:54
Zarządzenie Nr 834/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-05-29 13:16:58
Zarządzenie Nr 833/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminie Przechlewo 2023-07-20 12:02:29
ZARZĄDZENIE NR 832/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 100 obręb Przechlewko będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-05-25 11:43:41
ZARZĄDZENIE NR 831/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki numer 851 i 1287 obręb Przechlewo będące własnością Gminy Przechlewo 2023-05-25 11:42:00
Zarządzenie nr 830/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-26 11:42:14
Zarządzenie NR 829/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 maja 2023r. w w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przechlewo 2023-11-03 10:35:07
ZARZĄDZENIE NR 828/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. 2023-05-23 14:31:08
Zarządzenie nr 827/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 316/2020z dnia 2 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze 2023-05-24 07:34:24
Zarządzenie Nr 826/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2023-05-22 12:36:51
ZARZĄDZENIE NR 825/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1287 obręb Przechlewo będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-05-19 13:18:51
ZARZĄDZENIE NR 824/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-22 08:50:42
ZARZĄDZENIE NR 823/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki numer 1122, 1229/4 i 1420/8 obręb Przechlewo będące własnością Gminy Przechlewo 2023-05-15 15:00:03
Zarządzenie NR 822/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 maja 2023r. w w sprawie utworzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i uzaleźnień w Gminie Przechlewo 2023-11-03 10:29:09
ZARZĄDZENIE NR 821/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-16 10:46:10
Zarządzenie Nr 820/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2023 2023-05-09 08:56:57
Zarządzenie nr 819/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo 2023-05-16 13:12:47
ZARZĄDZENIE NR 818/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-05 11:04:45
Zarządzenie nr 817/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Przechlewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 5.060.000,00 zł ” 2023-04-26 14:53:26
ZARZĄDZENIE NR 816/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 691/2 obręb Przechlewo będąca własnością Gminy Przechlewo 2023-05-08 08:57:17
ZARZĄDZENIE NR 815/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-05-09 08:54:27
ZARZĄDZENIE Nr 814/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2023-04-25 15:13:03
ZARZĄDZENIE Nr 813/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2023-04-25 14:50:31
Zarządzenie nr 812/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy w Przechlewie w dniu 02.05.2023 r. i 09.06.2023 r. 2023-04-17 12:16:01
ZARZĄDZENIE NR 811/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych jako działki numer 691/2 i 692 obręb Przechlewo będące własnością Gminy Przechlewo 2023-04-25 11:32:20
ZARZĄDZENIE NR 810/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 781/1 obręb Przechlewo będącą własnością Gminy Przechlewo 2023-04-25 11:31:16
ZARZĄDZENIE NR 809/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1226/4 obręb Przechlewo będącej własnością Gminy Przechlewo 2023-04-25 11:29:03
ZARZĄDZENIE NR 808/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2023-04-14 09:02:29
ZARZĄDZENIE NR 807/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-04-18 10:34:10
Zarządzenie Nr 806/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-04-14 11:29:56
Zarządzenie nr 805/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pn.: "Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo" 2023-04-12 09:18:07
ZARZĄDZENIE Nr 804/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2023-04-06 12:48:29
ZARZĄDZENIE NR 803/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-04-11 11:18:28
ZARZĄDZENIE NR 802/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-04-11 11:17:45
ZARZĄDZENIE NR 801/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-04-11 11:14:34
ZARZĄDZENIE NR 800/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-04-11 11:12:46
ZARZĄDZENIE NR 799/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 28 marca 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przechlewo w drodze przetargu 2023-03-29 09:17:19
ZARZĄDZENIE NR 798/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-30 12:36:18
ZARZĄDZENIE NR 797/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przechlewo za 2022 r. 2023-03-27 11:46:48
ZARZĄDZENIE NR 796/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2022 i sprawozdań o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 rok. 2023-03-27 11:44:28
ZARZĄDZENIE NR 795/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-27 14:59:25
Zarządzenie Nr 794/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2023-03-24 09:15:40
Zarządzenie Nr 793/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-03-21 11:38:34
Zarządzenie Nr 792/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-03-21 11:36:26
Zarządzenie Nr 791/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2023-03-17 13:14:31
Zarządzenie Nr 790/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2023 2023-03-21 09:52:21
Zarządzenie nr 789/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie 2023-03-16 11:48:14
ZARZĄDZENIE NR 788/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-13 14:36:13
ZARZĄDZENIE NR 786/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-07 12:28:23
ZARZĄDZENIE NR 785/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie 2023-03-03 11:05:50
ZARZĄDZENIE NR 784/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których nieletni będą mogli wykonywać prace społeczne w 2023 roku. 2023-03-03 11:07:40
Zarządzenie Nr 783/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2023-02-23 12:24:40
ZARZĄDZENIE NR 782/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie 2023-03-03 11:04:28
Zarządzenie nr 781/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-02-23 08:26:01
ZARZĄDZENIE NR 780/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 2023-02-21 14:43:16
Zarządzenie NR 778/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2023-02-17 08:52:18
Zarządzenie nr 777/A/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-02-22 13:39:51
Zarządzenie nr 777/2023 w sprawie zmian w budżecie 2023-02-20 14:46:39
Zarządzenie Nr 776/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 2023-02-17 09:39:02
Zarządzenie Nr 775/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2023-02-14 12:09:20
Zarządzenie NR 774/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 lutego 2023r. w w sprawie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podleglych i nadzorowanych w 2023 roku 2023-11-03 10:16:57
Zarządzenie nr 773/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 lutego2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-02-17 14:23:22
Zarządzenie nr 772/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-02-03 09:58:38
Zarządzenie nr 771/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-02-03 09:57:56
Zarządzenie nr 770/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-02-03 09:57:19
Zarządzenie nr 769/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-02-03 09:56:27
Zarządzenie nr 768/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-02-03 09:55:19
Zarządzenie nr 767/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu 2023-02-03 09:54:38
ZARZĄDZENIE NR 766/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie w zakresie realizacji Podprogramu 2021 + realizowanego przez Gminę Przechlewo w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2023-02-01 13:17:49
Zarządzenie NR 764/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 stycznia 2023r. zmieniające Zarządzenia Nr 752/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo 2023-01-31 14:04:06
Zarządzenie nr 763/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-01-25 13:13:45
Zarządzenie nr 762/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otawrtym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2023 2023-01-19 14:19:12
ZARZĄDZENIE NR 761/2023 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do roku 2030” 2023-01-19 10:38:27
Zarządzenie Nr 760/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeglądu i usuwania danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-01-30 10:02:42
Zarządzenie nr 759/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przechlewo do zaciagania zobowiązań 2023-01-09 12:09:55
Zarządzenie nr 758/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 2023-01-09 09:47:42
Zarządzenie Nr 757/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert 2023-01-30 09:56:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Adamska

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Adamska

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 09:45

Osoba aktualizująca informacje

Anna Adamska

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 09:45