Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 754/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Przechlewo w 2023 r 2023-01-25 14:29:30
ZARZĄDZENIE NR 753/A/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych, będących w ewidencji Urzędu Gminy Przechlewo 2023-08-21 09:05:48
Zarządzenie nr 753/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2023-01-04 10:34:52
Zarządzenie NR 752/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo 2022-12-28 13:44:35
Zarządzenie Nr 751/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2023 2022-12-28 12:42:47
Zarządzenie Nr 750/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie udostępniania informacji publicznych w Urzędzie Gminy Przechlewo. 2022-12-27 13:05:02
Zarządzenie Nr 749/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zeposłu redakcyjnego BIP w Urzędzie Gminy Przechlewo. 2022-12-27 12:24:02
Zarządzenie nr 748/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-04 08:02:01
Zarządzenie Nr 747/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2022-12-23 08:55:06
ZARZĄDZENIE NR 746/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych oraz stawek czynszu najmu socjalnego lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przechlewo. 2022-12-21 14:52:05
Zarządzenie nr 745/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-12-14 14:00:36
Zarządzenie nr 744/2022 w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2023-02-21 08:05:11
Zarządzenie Nr 743/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Gminie Przechlewo i ustalenia jej regulaminu organizacyjnego 2022-12-16 09:35:19
Zarządzenie nr 741/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina z podziałem na części” 2022-12-07 14:39:00
Zarządzenie nr 740/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-12-12 12:55:48
Zarządzenie nr 739/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-12-12 12:54:36
ZARZĄDZENIE NR 738/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Przechlewo”. 2022-12-14 14:03:58
Zarządzenie Nr 737/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do kolejnej dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2022-11-30 16:10:20
Zarządzenie nr 736/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz Granty PGR z podziałem na części” 2022-11-25 09:10:56
Zarządzenie 733/2022 WójtaGminy Przechlewo z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2022-11-22 15:26:57
Zarządzenie nr 732/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 2022-11-18 10:21:42
Zarządzenie nr 731/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-11-23 09:26:57
Zarządzenie nr 730/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-11-17 13:24:03
Zarządzenie Nr 729/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Przechlewo na rok 2023 2022-11-14 10:08:59
Zarządzenie nr 728/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-11-23 09:49:51
Zarządzenie Nr 727/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2022-11-10 13:42:59
Zarządzenie Nr 726/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2022-11-09 14:02:03
Zarządzenie Nr 725/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu fotograficznego pn. Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo 2022-12-01 11:48:11
Zarządzenie Nr 724/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przechlewo w drodze przetargu 2022-11-03 15:00:29
ZARZĄDZENIE NR 723 /2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 31 października 2022 r. w sprawie: Regulaminu gospodarowania energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Przechlewo 2023-03-22 13:53:46
Zarządzenie nr 722/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2022-11-08 12:05:59
Zarządzenie Nr 721/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2022 2022-10-28 08:29:42
Zarządzenie nr 720/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2022-10-12 09:54:21
Zarządzenie Nr 719/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2023 2022-10-25 13:43:10
Zarządzenie Nr 718/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2022-10-05 12:50:59
Zarządzenie Nr 717/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2022-10-04 10:23:22
Zarządzenie Nr 716/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2022 2022-09-29 13:58:53
Zarządzenie Nr 715/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 2022-10-03 08:48:23
ZARZĄDZENIE NR 714/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku 2022-10-06 15:21:27
ZARZĄDZENIE NR 713/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” 2022-10-06 15:20:14
ZARZĄDZENIE NR 712/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowania w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z wyłączeniem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2022-10-06 15:16:54
ZARZĄDZENIE NR 711/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny z wyłączeniem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2022-10-06 15:15:33
ZARZĄDZENIE NR 710/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych z wyłączeniem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do przekazywania do biur informacji gospodarczych, informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 2022-10-06 15:09:21
ZARZĄDZENIE NR 709/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2022-10-06 15:08:18
ZARZĄDZENIE NR 708/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych z wyłączeniem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2022-10-06 15:06:59
Zarządzenie Nr 707/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I" 2022-09-26 10:24:04
Zarządzenie nr 706/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok 2022-09-23 11:27:19
Zarządzenie 705/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, ustalania prawa do tego dodatku i zatwierdzania informacji o przyznaniu tych dodatków dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2022-09-23 09:37:42
Zarządzenie 704/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, ustalania prawa do tego dodatku i zatwierdzania informacji o przyznaniu tych dodatków dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2022-09-23 09:36:27
Zarządzenie 703/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 Września 2022 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Sąpolno gm. Przechlewo września 2022 r. 2022-09-23 09:33:47
Zarządzenie 702/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacoznej do zbycia w formie przetargu 2022-09-12 14:52:13
Zarządzenie 701/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacoznej do zbycia w formie przetargu 2022-09-12 14:49:33
Zarządzenie 700/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacoznej do zbycia w formie przetargu 2022-09-12 14:46:50
Zarządzenie 699/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacoznej do zbycia w formie przetargu 2022-09-12 14:42:41
Zarządzenie nr 698/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-09-15 15:29:24
Zarządzenie Nr 697/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2022-09-09 14:01:46
Zarządzenie Nr 696/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 619/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2022-09-07 09:57:27
Zarządzenie nr 695/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2022-09-06 15:41:32
Zarządzenie Nr 694/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku i małej architektury w ramach zadania pn.:Budowa skateparku w Przechlewie” 2022-08-29 10:55:26
Zarządzenie Nr 693 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własdność Gminy Przechlewo 2022-08-29 12:20:37
Zarządzenie Nr 692/2022 Wójta Gminy Przechlewo w przyjęcia wzoru wniosku w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych 2022-08-25 11:06:43
Zarządzenie nr 691/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-08-26 11:42:24
ZARZĄDZENIE NR 690/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie 2022-08-24 12:02:17
ZARZĄDZENIE NR 689/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO Z DNIA z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Gminie Przechlewo. 2022-08-24 12:00:41
ZARZĄDZENIE NR 688/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku i zatwierdzania informacji o przyznaniu dodatku dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2022-08-24 11:58:14
ZARZĄDZENIE NR 687/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2022-08-24 11:27:48
ZARZĄDZENIE NR 686/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 202 roku. 2022-08-24 10:38:23
Zarządzenie Nr 683/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Budowa skateparku w Przechlewie 2022-08-10 10:28:34
Zarządzenie Nr 681/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia Instrukcji niszczenia nośników informatycznych zawierających dane osobowe 2023-03-21 09:47:43
Zarządzenie nr 680/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2022-08-09 16:15:50
Zarządzenie nr 679/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-08-01 12:26:05
Zarządzenie nr 676/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-07-22 13:44:45
Zarządzenie Nr 675/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Przechlewo i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat 2022-07-15 08:34:39
Zarządzenie nr 674/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-07-18 13:36:29
ZARZĄDZENIE NR 673/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z informacjami przekazanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego. 2022-07-20 11:24:25
Zarządzenie nr 672/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-07-11 10:17:54
Zarządzenie nr 671/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-07-01 09:11:36
Zarządzenie Nr 667/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na działce nr 674/2 w miejscowości Przechlewo. 2022-06-27 12:32:16
Zarządzenie nr 666/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 20 czerwca 2022 roku 2022-06-23 08:30:19
Zarządzenie Nr 665/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Budowa skateparku w Przechlewie 2022-06-20 10:25:57
Zarządzenie Nr 664/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-06-20 11:01:21
Zarządzenie Nr 663/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 10.06.2022 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie GminyPrzechlewo oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Przechlewo. 2022-06-14 16:03:58
ZARZĄDZENIE NR 662/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewi 2022-06-23 11:26:07
ZARZĄDZENIE NR 661/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie 2022-06-23 11:24:55
Zarządzenie nr 660/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-06-09 14:30:36
ZARZĄDZENIE NR 659/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie 2022-06-23 12:05:59
ZARZĄDZENIE NR 658/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2022-06-23 12:05:02
ZARZĄDZENIE NR 657/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds.gospodarowania mieniem gminy w Referacie Rozwoju Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Przechlewi 2022-06-23 12:03:51
ZARZĄDZENIE NR 656/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych z wyłączeniem do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do przekazywania do biur informacji gospodarczych, informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 2022-06-10 09:02:56
Zarządzenie Nr 655/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2022-05-23 14:36:54
Zarządzenie Nr 654/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2022-05-23 14:11:55
Zarządzenie nr 653/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przechlewo za 2021r. 2022-05-23 12:22:15
Zarządzenie nr 651/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-05-20 12:09:22
Zarządzenie nr 650/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarowania mieniem gminy w Referacie Rozwoju Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-05-11 14:07:55
Zarządzenie Nr 649/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2022-05-10 15:27:32
Zarządzenie nr 648/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie 2022-05-06 10:50:17
Zarządzenie nr 647/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie 2022-05-06 10:46:42
Zarządzenie nr 646/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Przechlewo" 2022-05-10 09:37:37
Zarządzenie nr 644/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-05-05 13:57:44
Zarządzenie nr 643/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-05-05 13:56:09
Zarządzenie Nr 642/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przechlewie 2022-04-28 10:53:56
Zarządzenie nr 641/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. programów pomocowych, pozyskiwania środków i funduszu sołeckiego w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-04-29 14:17:54
Zarządzenie nr 640/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-05-04 15:10:56
Zarządzenie Nr 639/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR 2022-04-25 12:07:25
Zarządzenie Nr 638/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2022-04-25 11:59:22
Zarządzenie nr 637/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-04-26 13:03:10
Zarządzenie nr 636/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-04-26 13:01:20
ZARZĄDZENIE NR 635/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy w Przechlewie w dniu 02.05. 2022r. i 17.06.2022r 2022-06-23 12:02:35
ZARZĄDZENIE NR 634/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Rozwoju Przestrzennego do załatwiania niektórych spraw w imieniu Wójta Gminy Przechlewo 2022-06-23 12:01:08
Zarządzenie nr 633/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2022 2022-04-20 09:21:42
Zarządzenie nr 632/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-04-20 09:10:30
Zarządzenie nr 631/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-05-05 09:14:58
Zarządzenie nr 630/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-04-08 10:33:50
Zarządzenie Nr 629/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z wyposażeniem 2022-04-08 11:25:49
Zarządzenie Nr 628/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przechlewie 2022-04-08 11:21:01
Zarządzenie nr 627/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy w Przechlewie w dniu 15.04.2022 r. 2022-04-04 14:04:10
Zarządzenie Nr 626/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznacznia do kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 2022-04-25 10:52:44
Zarządzenie nr 625/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-04-04 12:54:16
Zarządzenie Nr 624/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność gminy Przechlewo 2022-04-08 08:05:05
ZARZĄDZENIE NR 623/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Przechlewie i w jednostkach organizacyjnych gminy 2022-06-23 11:59:47
Zarządzenie nr 622/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla starżaków 2022-04-05 12:58:38
Zarządzenie Nr 621/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 marca 2022roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2022-03-25 11:37:07
Zarządzenie Nr 620/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2022-03-24 15:07:59
Zarządzenie Nr 619/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej 2022-03-23 11:36:39
Zarządzenie nr 617/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2021, sprawozdań o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 rok i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021 2022-03-23 13:45:55
ZARZĄDZENIE NR 616/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie upoważnineia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego 2022-06-23 11:58:36
ZARZĄDZENIE NR 615/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-06-23 11:51:56
Zarządzenie nr 614/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-03-22 08:32:36
Zarządzenie nr 613/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-03-22 08:30:06
Zarządzenie nr 612/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy 2022-03-22 16:08:38
Zarządzenie Nr 611/2022 Wójta Gminy Przechlewow sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2022-03-17 13:22:41
ZARZĄDZENIE NR 610/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Przechlewie „Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego” oraz „Administratora systemu teleinformatycznego 2022-06-23 11:50:22
Zarządzenie Nr 609/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-03-15 15:17:42
Zarządzenie Nr 608/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2022-03-15 09:23:29
ZARZĄDZENIE Nr 607/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-04-06 12:24:29
Zarządzenie nr 606/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Przechlewo na lata 2022-2025” 2022-03-17 12:00:52
Zarządzenie Nr 605/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przxeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2022-03-10 11:35:12
Zarządzenie nr 604/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw kancelaryjno-technicznych w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-03-09 09:44:08
Zarządzenie Nr 603/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 2022-03-08 13:01:43
Zarządzenie Nr 602/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zamiany nieruchomości 2022-03-08 08:48:15
Zarządzenie nr 601/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przechlewie 2022-03-29 10:27:07
Zarządzenie Nr 600/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-03-09 09:41:50
Zarządzenie nr 599/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie unieważnienia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-02-17 10:24:24
Zarządzenie Nr 598/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2022-02-18 12:25:36
Zarządzenie nr 597/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 14 lutego 2021 roku w sprawie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych w 2022 roku 2022-02-23 10:35:07
Zarządzenie Nr 596/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku osłonowego, ustalania prawa do tego dodatku i zatwierdzania informacji o przyznaniu dodatku dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2022-02-21 11:11:27
Zarządzenie Nr 595/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Przechlewo 2022-02-10 10:56:08
Zarządzenie Nr 594/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-02-21 10:55:42
Zarządzenie Nr 593/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych Gminy Przechlewo prowadzonych przez Urząd Gminy w Przechlewie 2022-02-21 11:07:58
Zarządzenie Nr 592/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-02-21 11:05:41
Zarządzenie Nr 591/A/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie: określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert 2022-02-25 13:55:12
Zarządzenie Nr 591/2022 Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2022-02-04 14:54:09
Zarządzenie nr 590/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-02-04 08:34:33
Zarządzenie nr 589/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2022-01-27 08:15:09
Zarządzenie Nr 588/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 2022-01-25 13:32:45
Zarządzenie nr 587/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przechlewo 2022-01-27 08:13:34
Zarządzenie nr 586/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Urzędu Gminy w Przechlewie 2022-01-24 12:51:14
Zarządzenie Nr 585/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia 2022-01-25 10:26:04
Zarządzenie Nr 584/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do dzierżawy 2022-01-13 10:27:37
Zarządzenie nr 583/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji przędsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Przechlewo w 2022 r. 2022-01-12 11:23:28
Zarządzenie nr 582/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 579/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 03.01.2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Nowa Wieś gm. Przechlewo 2022-01-14 11:12:10
ZARZĄDZENIE NR 581/2022 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie 2022-06-23 11:57:20
Zarządzenie Nr 580/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-01-12 10:23:00
Zarządzenie nr 579/A//2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przechlewo do zaciągania zobowiązań 2022-06-08 12:00:46
Zarządzenie nr 579/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 03.01.2022r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Nowa Wieś gm. Przechlewo 2022-01-19 12:57:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Stoltmann

Data wytworzenia:
11 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Wojciech Stoltmann

Data publikacji:
11 sty 2022, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Stoltmann

Data aktualizacji:
11 sty 2022, godz. 13:46