Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Przechlewo
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ochrona danych osobowych  / Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Klauzula informacyjna monitoring wizyjny Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO- informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu e-mail iodo@przechlewo.pl
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Gminy Przechlewo.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
- parking przy Urzędzie Gminy Przechlewo,
- park nad Jeziorem Przechlewskim.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (RODO) oraz art. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrania) maksymalnie do 30 dni od dnia nagrania o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów odrębnych, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Na zasadach i w zakresie określonym w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, osobom objętym monitoringiem przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do czynności przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.data wytworzenia2018-05-25
data udostępnienia2018-07-13
sporządzone przezWójt Gminy Przechlewo
opublikowane przezMaciej Galas
ilość odwiedzin616
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, tel.: +48.598334301, fax: +48.598334631, ug@przechlewo.pl, www.przechlewo.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@