17 2021 | BIP - Urząd Gminy Przechlewo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Przechlewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 578/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy 2022-01-04 15:47:17
Zarządzenie Nr 577/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przechlewo 2021-12-20 10:44:21
Zarządzenie nr 576/2021 Wójta Gminy Przechlewo z w sprawie zmian w budżecie gminy 2021-12-21 11:25:52
Zarządzenie Nr 575/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2022 2021-12-15 14:11:43
Zarządzenie Nr 574/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-12-14 13:48:07
Zarządzenie nr 573/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji okreslonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-14 14:53:07
Zarządzenie Nr 571/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2021-12-13 10:49:09
Zarządzenie Nr 570/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę terenów gminnych 2021-12-13 10:46:49
Zarządzenie Nr 569/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2021-12-13 10:37:38
Zarządzenie nr 568/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-12-08 08:31:25
Zarządzenie Nr 567/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie nabycia nieruchomości 2021-12-01 11:25:11
Zarządzenie nr 565/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Przechlewo 2021-11-26 10:58:16
Zarządzenie nr 564/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy 2021-11-24 14:58:55
Zarządzenie Ntr 563/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie nabycia nieruchomości 2021-11-19 09:52:54
Zarządzenie Nr 562/2021 Wójta Gminy w sprawie nabycia nieruchomości 2021-11-19 09:47:03
Zarządzenie nr 561/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-11-23 12:27:41
Zarządzenie Nr 559/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie nabycia nieruchomości 2021-11-19 09:45:20
Zarządzenie Nr 558/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie nabycia nieruchomości 2021-11-19 09:43:14
Zarządzenie Nr 557/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie nabycia nieruchomości 2021-11-19 09:41:19
Zarządzenie Nr 556/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie nabycia nieruchomości 2021-11-19 09:39:06
Zarządzenie Nr 555/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości 2021-11-19 09:36:32
Zarządzenie nr 554/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług poczty elektroniocznej w subdomenach domeny przechlewo.pl oraz Regulaminu udostępniania subdomen w domenie przechlewo.pl 2021-12-10 10:32:39
Zarządzenie Nr 553/2021 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Przechlewo na rok 2022 2021-11-08 15:20:58
Zarządzenie nr 552/2021 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finanowej 2021-11-08 15:16:35
Zarządzenie Nr 551/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-11-04 10:17:34
Zarządzenie Nr 550/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie użyczenia nieruchomości 2021-11-04 12:38:05
Zarządzenie Nr 549/2021 Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości 2021-11-04 12:35:44
Zarządzenie Nr 548/2021 Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości 2021-11-04 12:30:43
Zarządzenie Nr 547/2021 Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-11-04 12:20:50
Zarządzenie nr 546/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy 2021-11-08 15:08:50
Zarządzenie Nr 544/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-10-20 09:48:14
Zarządzenie nr 543/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2022 2021-10-19 13:53:45
Zarządzenie nr 542/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie z dnia 14 października 2021 roku 2021-10-15 13:57:59
Zarządzenie Nr 541/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przerznaczenia do użczenia nieruchomości gruntowej 2021-10-25 10:42:02
Zarządzenie Nr 540/20221 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 2021-10-15 13:56:31
Zarządzenie nr 539/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy 2021-10-14 13:00:58
Zarządzenie Nr 538/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-10-12 11:50:09
Zarządzenie nr 537/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 30 września 2021 roku 2021-10-08 07:57:51
Zarządzenie nr 536/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie 2021-09-27 15:40:11
Zarządzenie nr 535/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 528/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 września 2021 roku 2021-09-21 15:07:35
Zarządzenie nr 532/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 13 września 2021 roku 2021-09-20 13:26:10
Zarządzenie Nr 531/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości 2021-09-14 11:44:46
Zarządzenie Nr 530/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyznaczeniua komisji przetargowej 2021-09-14 11:42:20
Zarządzenie nr 528/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie opracownia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok 2021-09-09 13:31:40
ZarządzenieNr 526/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia 2021-09-14 11:39:33
Zarządzenie nr 525/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 3 września 2021 roku 2021-09-08 13:26:12
Zarządzenie Nr 527/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-09-08 12:30:48
Zarządzenie Nr 523/2021 Wójta Gminy Przechlewo w spraqwie przeznacznia nieruchomości do zbycia 2021-09-03 12:39:02
Zarządzenie Nr 522/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia 2021-09-03 12:36:52
Zarządzenie Nr 521/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia 2021-09-03 12:33:39
Zarządzenie nr 520/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 30 sierpnia 2021 roku 2021-09-02 09:16:51
Zarządzenie Nr 519/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 466/2021 2021-09-01 08:36:40
Zarządzenie Nr 518/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-08-24 10:32:07
Zarządzenie Nr 517/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2021 2021-08-16 12:37:49
Zarządzenie Nr 516/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przyjęcia: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2021 roku. 2021-08-16 12:34:17
Zarządzenie Nr 515/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-08-05 08:57:11
Zarządzenie Nr 514/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-08-04 08:26:30
Zarządzenie Nr 513/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-08-03 08:35:52
Zarządzenie Nr 512/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-08-03 08:33:15
Zarządzenie Wójta nr 511/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych 2021-07-27 16:07:14
Zarządzenie Nr 510/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przenaczenia do użyczenia części nieruchomości 2021-07-30 11:11:38
Zarządzenie Nr 509/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości 2021-07-30 11:09:23
Zarządzenie nr 508/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 lipca 2021 roku w sproawie zmian w budżecie gminy 2021-07-28 11:26:41
Zarządzenie Nr 506/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia 2021-07-22 12:36:40
Zarządzenie Nr 505/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych 2021-07-21 08:56:09
Zarządzenie nr 504/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 16lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie 2021-07-16 13:58:15
Zarządzenie nr 503/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i oświaty w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-07-16 11:53:16
Zarządzenie Nr 502/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do dzierżawy 2021-07-15 09:52:53
Zarządzenie nr 501/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) związanego z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Przechlewo 2021-07-09 09:23:24
Zarządzenie Nr 500/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 13:10:47
Zarządzenie Nr 499/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 13:08:41
Zarządzenie Nr 497/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 13:04:09
Zarządzenie Nr 498/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 13:06:25
Zarządzenie Nr 496/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 12:56:19
Zarządzenie Nr 495/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 12:53:07
Zarządzenie Nr 494/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 12:51:01
Zarządzenie Nr 493/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie odpłatnego nabycia gruntów 2021-07-09 12:48:18
Zarządzenie nr 492/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-07-05 14:04:04
Zarządzenie Nr 491/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-07-09 12:45:40
Zarządzenie nr 490/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium Wójta Gminy Przechlewo 2021-07-05 13:13:43
Zarządzenie nr 489/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-07-05 13:00:04
Zarządzenie nr 488/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i oświaty w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-07-05 12:55:47
Zarządzenie nr 487/A/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie 2021-07-06 14:21:52
Zarządzenie nr 487/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie 2021-07-05 14:48:00
Zarządzenie Nr 485/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przekazania lokali mieszkalnych do gospodarowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 2021-06-29 13:16:01
Zarządzenie nr 484/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie z dnia 21 czerwca 2021 roku 2021-06-22 16:15:06
Zarządzenie nr 483/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i oświaty w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-06-18 13:33:31
Zarządzenie nr 482/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-06-18 13:30:09
Zarządzenie Nr 480/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-06-10 14:16:53
Zarządzenie Nr 479/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2021 2021-06-09 10:37:48
Zarządzenie Nr 477/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-06-02 08:59:05
Zarządzenie Nr 476/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-06-02 08:56:41
Zarządzenie nr 475/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2021-06-02 11:30:00
Zarządzenie Nr 474/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2021 2021-05-27 14:03:44
Zarządzenie Nr 473/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-05-24 08:56:22
Zarządzenie Nr 471/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-05-20 10:53:27
Zarządzenie nr 470/2021 Wójta Gminy Przechlewo Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie organizacji i funkcjinowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Przechlewo 2021-06-02 11:11:59
Zarządzenie nr 469/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) związanego z przemieszczeniem i pobutem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Przechlewo 2021-06-07 07:58:22
Zarządzenie nr 467/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie z dnia 17 maja 2021 roku 2021-05-18 12:36:16
Zarządzenie Nr 466/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym 2021-05-19 12:21:49
Zarządzenie Nr 465/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w w drodze dzierżawy 2021-05-18 13:47:47
Zarządzenie Nr 464/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia 2021-05-18 13:33:16
Zarządzenie Nr 463/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-05-14 11:06:41
Zarządzenie Nr 462/2021 Wójta Gminy Przechlewo w prawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-05-14 11:04:08
Zarządzenie Nr 461/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 maja 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-05-11 15:31:23
Zarządzenie Nr 460/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 maja 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-05-11 15:16:24
Zarządzenie Nr 459/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-05-05 10:39:35
Zarządzenie Nr 458/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2021-05-06 13:50:22
Zarządzenie Nr 457/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2021 2021-05-04 11:58:53
Zarządzenie nr 456/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-06-02 11:08:14
Zarzadzenie nr 455/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Przechlewo za 2020 r. 2021-04-30 09:17:27
Zarządzenie nr 454/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie z dnia 28 kwietnia 2021 roku 2021-04-28 14:48:06
Zarządzenie Nr 453/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-04-27 16:06:53
Zarządzenie nr 452/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Przechlewo 2021-04-23 14:21:39
Zarządzenie Nr 451/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-04-22 14:43:07
Zarządzenie Nr 450/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-04-22 14:41:32
Zarządzenie Nr 449/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-04-22 14:39:49
Zarządzenie Nr 448/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-04-16 13:04:32
Zarządzenie nr 447/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2021-04-13 16:22:07
Zarządzenie Nr 445/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-04-08 15:00:24
Zarzadzenie Nr 444/2021 Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosciw trybie przetargu 2021-04-12 11:46:26
Zarządzenie Nr 443/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2021 2021-04-02 11:23:21
Zarzadzenie Nr 442/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-04-01 14:21:54
Zarządzenie Nr 441/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-03-31 11:36:01
Zarządzenie Nr 440/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-03-31 11:33:40
Zarządzenie Nr 439/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-03-31 11:31:02
Zarządzenie Nr 438/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie przetargu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-03-26 12:39:43
Zarządzenie Nr 436/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 marca 2021 roku w spawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2021 2021-03-24 09:40:40
Zarządzenie Nr 434/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-03-25 12:48:37
Zarządzenie Nr 433/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020, sprawozdań o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 2021-03-22 11:27:29
Zarządzenie Nr 431/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-03-18 13:13:03
Zarządzenie Nr 430/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-03-17 12:33:31
Zarządzenie nr 429/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-15 14:39:22
Zarządzenie Nr 428/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu 2021-03-16 12:37:17
Zarządzenie Nr 427/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w trybie przetargu 2021-03-16 12:33:36
Zarządzenie Nr 426/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 2021-03-11 12:35:12
Zarządzenie Nr 425/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 3 marca 2021r. w sprawie przeznaczenia do kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 2021-03-11 12:53:02
Zarządzenie nr 424/20221 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 3 marca 2021 roku 2021-03-10 10:04:41
Zarządzenie nr 423/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2021 2021-03-01 13:14:28
Zarządzenie nr 422/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (3/4 etatu) i ochrony przeciwpożarowej (1/4 etatu) w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-02-23 12:50:27
Zarządzenie Nr 421/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2021 2021-02-22 15:20:21
Zarządzenie Nr 420/2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie przetargu 2021-02-25 11:16:17
Zarządzenie nr 419/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok z dnia 16 lutego 2021 roku 2021-02-19 09:48:27
Zarządzenie Nr 418/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia przetargu prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości nieprzekraczającej progów unijnych 2021-02-15 14:29:13
Zarządzenie Nr 417/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie nabycia na rzecz Gminy Przechlewo działek nr 490/11, 1417/1 2021-02-12 11:01:23
Zarządzenie Nr 416/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-02-12 10:58:21
Zarządzenie nr 414/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (3/4 etatu) i ochrony przeciwpożarowej (1/4 etatu) w urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-02-05 13:46:30
Zarządzenie nr 413/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych w 2021 roku 2021-02-10 14:37:39
Zarządzenie nr 412/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 2 lutego 2021 roku w spawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-02-05 14:03:49
Zarządzenie nr 411/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (3/8 etatu) i ochrony przeciwpożarowej (1/8 etatu) w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-02-05 12:37:06
Zarządzenie Nr 410/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie: zmiany Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert 2021-02-01 12:17:49
Zarządzenie nr 409/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2021-02-01 10:01:59
Zarządzenie Nr 408/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie sprzedazży nieruchomości gruntowej działka numer 296/8 w Przechlewie 2021-02-03 10:00:51
Zarządzenie Nr 407/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do zbycia działki numer 154/10 w Nowej Wsi w drodze przetargu 2021-02-01 10:26:44
Zarządzenie Nr 406/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1022 w Przechlewie w drodze przetargu 2021-02-01 10:18:50
Zarządzenie Nr 405/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Przechlewo 2021-01-29 11:35:20
Zarządzenie Nr 404/2021 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo 2021-01-28 13:45:02
Zarządzenie nr 403/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 2021-01-21 13:03:38
Zarządzenie nr 402/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (3/8 etatu) i ochrony przeciwpożarowej (1/8 etatu) w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-01-21 12:56:45
Zarządzenie nr 401/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-01-21 13:27:51
Zarządzenie nr 400/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr 386/A/2020 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przechlewo na 2021 rok 2021-01-21 13:24:46
Zarządzenie Nr 399/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 2021-01-20 08:27:02
Zarządzenie nr 398/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr 387/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 2021-01-21 13:20:29
Zarządzenie Nr 397/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości grutowych do kolejnej dzierżawy 2021-01-20 08:21:54
Zarządzenie Nr 396/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przechlewie 2021-01-15 08:37:03
Zarządzenie Nr 395/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru umów dzierżawy, których zawarcie potwierdza Wójt Gminy 2021-01-15 08:31:27
Zarządzenie Nr 394/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w roku 2021 2021-01-13 14:02:26
Zarządzenie nr 393/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze 2021-01-11 14:01:48
Zarządzenie nr 392/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (3/8 etatu) i ochrony przeciwpożarowej (1/8 etatu) w Urzędzie Gminy w Przechlewie 2021-01-11 14:07:51
Zarządzenie nr 391/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie 2021-01-07 14:16:20
Zarządzenie nr 390/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 04.01.2021 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania uprawnień i obowiązków z zakresu członkostwa Gminy Przechlewo we wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul Młyńskiej 2 w Przechlewie 2021-01-07 14:10:09
Zarządzenie nr 389/2021 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania uprawnień i obowiązków z zakresu sprawowania przez Gminę Przechlewo zarządu budynkiem mieszkalnym 2021-01-07 14:05:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Stoltmann

Data wytworzenia:
05 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Wojciech Stoltmann

Data publikacji:
05 sty 2021, godz. 15:37

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Stoltmann

Data aktualizacji:
05 sty 2021, godz. 15:37